به یاری خداوند صنایع پلاستیک پگاه یزد توانسته است در مدتی کوتاه گامهایی بلند وپویا بردارد و راهی بس دشوار را با همت وتلاش طی کند واینک کسب عنوانهای:
1-    کارآفرین برتر صنعت سبز استان یزد در سال 1386 از منابع طبیعی استان یزد.
2-    دریافت لوح تقدیر به عنوان کارآفرین برتر استان در بخش صنعت در سال 1387
3-    دریافت لوح تقدیر از سازمان صنایع ومعادن استان یزد در سال 1387

مطالعه بیشتر...